Raad van Toezicht

De raad van toezicht behartigt de waarden en belangen van de huidige en toekomstige leerlingen en ouders van de scholen van Trinamiek en de lokale gemeenschappen waar de scholen onderdeel van uitmaken.

De raad van toezicht houdt toezicht op de organisatie in het algemeen en het bestuur in het bijzonder. De raad van toezicht bewaakt de missie, lange termijn doelstellingen en de continuďteit van de Stichting Trinamiek. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het behalen van de beoogde resultaten en de uitvoering van het beleid.

De raad van toezicht en het bestuur werken volgens Policy Governance, een systeem waarin de raad van toezicht en het bestuur hun verantwoordelijkheden bepalen, organiseren en in de praktijk brengen.

De beoogde resultaten, de kaders voor uitvoering, de verhouding raad van toezicht en bestuur én de werkwijze van de raad van toezicht staan beschreven in het toezichtkader.

 


De Raad van Toezicht van Trinamiek bestaat uit de volgende leden:

De heer R. Windhouwer (voorzitter)
Mevrouw S. van Gorsel
Mevrouw M. Vanderkaa
De heer A. van den Broek
De heer H. Wieleman
De heer F. Seller