Betuws Primair Passend Onderwijs (BePo)

Trinamiek participeert in het samenwerkingsverband Betuws Primair Passend Onderwijs (BePO) dat bestaat uit 17 schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs in de 6 gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel.
Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 'zorgplicht'.
Vanaf die datum is elk schoolbestuur wettelijk verplicht elke leerling een passend onderwijsprogramma te bieden.
Dit kan op een eigen school zijn of op een andere voor de leerling beter passende school.
Door gericht met elkaar in de regio samen te werken vullen schoolbesturen en scholen elkaar aan en versterken zij elkaars kwaliteiten.
Hierdoor ontstaan er meer en betere ondersteuningsmogelijkheden voor de leerlingen.

Klik op het logo voor meer informatie over BePo.