Bovenschoolse co÷rdinatoren

De co÷rdinatoren bevorderen de kwaliteit van het onderwijs door kennisdeling, uitwisseling van ervaringen, nascholing en evaluatie van de opbrengsten.

Bovenschoolse co÷rdinator Taal - Nienke Kuipers
Taal (mondeling en schriftelijk) gebruik je bij bijna alle schoolactiviteiten, en taal is onmisbaar in de communicatie. De scholen binnen Trinamiek geven allen, op eigen wijze, vorm aan boeiend en interactief taalonderwijs.
nienke.kuipers@dezomergaard.nlá
á0348-552151
Bovenschoolse co÷rdinator Rekenen - Yvette Straver
Boeiend, betekenisvol rekenonderwijs staat hoog in het vaandel bij Trinamiek. Ená rekenonderwijs moet kwalitatief sterk en opbrengstgericht zijn.á
yvette@rkbsdeopstap.nl
á030 - 6883423 (RKBS De Opstap)
Bovenschoolse co÷rdinator OiS (Opleiden in School) -áPascale Lucassen
Als bovenschoolse co÷rdinator Ois, activeer en co÷rdineer ik de activiteiten ter bevordering van het Opleiden in School en leg en onderhoud ik de contacten met hogescholen. Ook ben ik het aanspreekpunt voor interne coaches, studieloopbaanbegeleiders Hogeschool, en directeuren binnen de Stichting met betrekking tot OiS.
pascale.lucassen@trinamiek.nlá
á06 - 83604422
á