College van Bestuur

Het College van Bestuur van Trinamiek geeft op basis van het toezichtskader leiding aan de directeuren van de scholen en aan het servicebureau.
Het CvB vertaalt, in overleg met het directieberaad, de doelen in een strategisch beleid voor de komende vier jaar.
Hiervan afgeleid is het jaarplan.
 
Voorzitter College van Bestuur
R.C. van Harten 
                                     College van Bestuur
T.J. Klinkien