Directieberaad

Maandelijks komen het College van Bestuur en de directeuren bijeen in het directieberaad.
Besluitvorming vindt plaats op basis van consent. Dat betekent gelijkwaardigheid in de besluitvorming.
De kracht ligt in het argument en een zorgvuldige dialoog.
Wanneer niemand overwegend bezwaar heeft tegen een voorgenomen besluit, is het besluit aangenomen.