Inspectie

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs.
De vraag van ouders, leerlingen en studenten naar informatie over de kwaliteit van de individuele scholen is sterk toegenomen.
Alle scholen in het primair en voorgezet onderwijs - dus ook de scholen die het goed doen - worden tenminste eens per vier jaar bezocht.
Voor de resultaten van het inspectie toezicht verwijzen wij u naar de websites van onze scholen.