Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017 Trinamiek

De volledige jaarverslaggeving inclusief de jaarrekening is op te vragen bij stichting Trinamiek.
Bij deze jaarrekening is op 22 juni 2017 door Van Ree Accountants een goedkeurende
controleverklaring afgegeven.