Klachtenregeling

De bepalingen van de Wet op het Primair Onderwijs geven aan dat iedere school ten minste één contactpersoon heeft, waar u in eerste instantie uw klachten kunt bespreken, indien eerdere gesprekken met leerkracht en/of directeur niet naar uw tevredenheid zijn verlopen.
De contactpersoon kan dan van betekenis zijn. Ook kan deze contactpersoon verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van Trinamiek.
Deze vertrouwenspersoon is mevrouw Rita Wielemaker:

E-mail:         r.wielemaker@gimd.zorgvandezaak.nl
Telefoon:     06 107 36 743 
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag


Onze stichting is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs van Stichting Onderwijsgeschillen.

Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend bij de klachtencommissie:
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht

 
Verdere informatie over de klachtenregeling kunt u vinden in de schoolgids van de scholen.

Klik hier voor het schema klachtenbehandeling van Trinamiek, en de procedure landelijke klachten commissie.