OPDC

Ortho - Pedagogisch - Didactisch - Centrum

OPDC de Wenteltrap is een expertisecentrum, dat is ontwikkeld vanuit SBO De Wenteltrap

In 2007 besloot SBO De Wenteltrap vooruitlopend op Passend Onderwijs een expertisecentrum te ontwikkelen.
Trinamiek ondersteunde als bestuur van De Wenteltrap dit initiatief en maakte voor al haar scholen meteen gebruik van het OPDC.

Ook scholen uit de directe omgeving en andere partners wisten het OPDC te vinden. Als ervaringsdeskundige en betrokken partner in passend en boeiend onderwijs is het OPDC verder doorontwikkeld.
Inmiddels is het OPDC een begrip in de regio en is zij een voorbeeld (geweest) voor tal van expertisecentra in het land.