Ouderinformatie

Wij zien ouders als belangrijke partners in onderwijs en opvoeding.
Ouders kennen als geen ander hun eigen kind.
Een goed partnerschap tussen ouders en school heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het kind.
Goed partnerschap betekent ook een erkenning van elkaars kwaliteiten en onderscheiden verantwoordelijkheden.
Wij stellen het op prijs elkaar regelmatig te spreken ten dienste van een goede ontwikkeling van uw kind.

Op de websites van de aangesloten scholen treft u veel informatie aan over de organisatie binnen de school, en over tal van praktische zaken.