Passenderwijs

Samenwerkingsverband voor primair onderwijs in de regio Utrecht West

Passenderwijs ziet het als haar maatschappelijke opdracht om in samenwerking met ouders en ketenpartners (speciaal onderwijs, gemeenten, jeugdhulpverlening etc.) kinderen voor te bereiden op een actieve, zelfstandige deelname aan de maatschappij. Vanuit haar kernwaarden en de wettelijke opdracht biedt Passenderwijs ondersteuning aan alle basisscholen binnen de regio. Leidend hierin is de onderwijsbehoefte van het kind.
Binnen Passend Onderwijs heeft het samenwerkingsverband de wettelijke taak een ondersteuningsplan vast te stellen en uit te voeren. In dit plan staat op welke wijze het samenwerkingsverband voor alle kinderen een passende plek in het onderwijs wil realiseren. Passenderwijs heeft dan ook als missie 'Voor elk kind een passend aanbod'.