Samenwerking

Naast de contacten en samenwerking met gemeenten, onderwijsinstanties en het Ministerie van OC&W participeert Trinamiek ook in verschillende regionale samenwerkingsverbanden.