Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht

De regio Zuid-Utrecht beslaat de gemeenten Nieuwegein, IJsselstein, Houten, Vianen en Lopik. Alle scholen voor voortgezet onderwijs in deze regio zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband, en dus ook De Baanbreker uit IJsselstein.
Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht streeft de volgende doelen na:
 
  • Aan alle leerlingen in de regio, die speciale zorg behoeven, een passend onderwijsaanbod te bieden, gericht op het behalen van een diploma of op het voorbereiden op een arbeidsplaats.
  • Het vergroten van de zorgbreedte op de scholen van het samenwerkingsverband en zorgdragen dat de bestaande speciale orthopedagogische en orthodidactische deskundigheid binnen het samenwerkingsverband behouden blijft en uitgebouwd wordt.
  • Het zowel inhoudelijk, organisatorisch als bestuurlijk concretiseren van het passend onderwijs, zo veel mogelijk binnen de regio.
  • Het in stand houden van specifieke voorzieningen t.b.v. specifieke leerlingenzorg waaronder:
    • Een school voor praktijkonderwijs
    • Een zorglocatie voor leerwegondersteunend onderwijs
    • Een reboundvoorziening
Klik hier voor meer informatie over het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht