Servicebureau

Het servicebureau, gehuisvest op de Boerhaaveweg 39 in IJsselstein, ondersteunt het bestuur en het directieberaad.