Wie zijn wij

Trinamiek is een veelkleurige groep van 25 scholen in IJsselstein, Nieuwegein, Lopik, Benschop, Cabauw, Vianen, Everdingen, Culemborg en Woerden.

Elke school heeft een eigen herkenbaar profiel op basis van een Katholieke-, Neutraal-Bijzondere-, Protestants-Christelijke- of Openbare signatuur.
Naast scholen voor basisonderwijs is er een speciale school voor basisonderwijs met OPDC (Ortho Pedagogisch Didaktisch Centrum) en een school voor Praktijkonderwijs.

De Stichting heeft een professioneel servicebureau dat het College van Bestuur en het directieberaad ondersteunt.
Er werken ruim 550 medewerkers bij Trinamiek.

Stichting Trinamiek is een geregistreerde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
De jaarrrekening kunt u opvragen via: vincent.denboer@trinamiek.nl.
RSIN: 32.20.368


Jaarverslag 2017 Trinamiek
De volledige jaarverslaggeving inclusief de jaarrekening is op te vragen bij stichting Trinamiek.
Bij deze jaarrekening is op 22 juni 2017 door Van Ree Accountants een goedkeurende
controleverklaring afgegeven.