Overdracht De Baanbreker

12 juli 2018
Per 1 augustus a.s. draagt Trinamiek De Baanbreker (school voor Praktijkonderwijs) over aan de Willibrord Stichting in Utrecht.
Na zorgvuldige voorbereiding hebben we deze stap gezet in het belang van leerlingen en de collega's van De Baanbreker.
De focus van Trinamiek ligt sterk op het primair onderwijs. Met deze stap profiteert De Baanbreker van de brede expertise binnen de Willibrord Stichting.
Wij wensen leerlingen en collega's veel succes met deze stap en wij feliciteren de Willibrord Stichting met de komst van deze prachtige school.

René van Harten, voorzitter college van bestuur Trinamiek